Geodetické práce

 
Stránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další
Zobrazuji firmy 110 celkem 316
GEOSTAV spol. s r. o.

GEOSTAV spol. s r. o.

Hlavní činnost společnosti představuje speciální zakládání staveb. Realizujeme štětovnice, piloty vrtané i CFA. Dokážeme zajistit mikropiloty, kotvy, protihlukové a těsnící stěny. Profesionální tým pracovníků dokáže řešit speciální zakládání komplexně.
Ukaž na mapě  
naše produkty: Štětovnice, Štětovnice, Horninové kotvy, Zakládání staveb, Záporové pažení
Poslat zprávu GEOSTAV spol. s r. o.
Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

Geodetické práce. Jednoduché a komplexní pozemkové úpravy, geometrické plány, upřesněné přídělové plány, vytyčovací polohové a výškové práce, vytyčování lesních pozemků, tvorba bodových polí( metoda GPS )zaměření a dokumentace staveb inženýrských sítí.
Ukaž na mapě  
naše produkty: Geodetické práce
Poslat zprávu Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.
Zeměměřičská společnost, spol.s r.o.

Zeměměřičská společnost, spol.s r.o.

Zeměměřičská společnost zajišťuje komplexní geodetické práce, geometrické plány a vytyčování hranic, staveb, zaměřování pozemků, inženýrských sítí, mapové podklady, mapování, účelové mapy, geodetické práce v oblasti pozemkových úprav, poradenství.
Ukaž na mapě  
naše produkty: Geodetické práce
Poslat zprávu Zeměměřičská společnost, spol.s r.o.
GON Hradec Králové, a.s.

GON Hradec Králové, a.s.

GON Hradec Králové dodává a zajišťuje komplexní geodetické práce, geometrické plány a vytyčování hranic, zaměřování pozemků, vytyčování staveb, zaměřování inženýrských sítí, mapové podklady, mapování, účelové mapy, prodej měřicích přístrojů.
Ukaž na mapě  
naše produkty: Geodetické práce
Poslat zprávu GON Hradec Králové, a.s.
Ing. Marcel Sedláček

Ing. Marcel Sedláček

Geodetické práce, zeměměřičská činnost - geometrické plány, vytyčování hranic a staveb, tématické mapování, zaměření skutečného stavu, zaměření inženýrských sítí, vyhotovení geodetických podkladů pro architekty a stavaře, znalecké posudky.
Ukaž na mapě  
naše produkty: Geodetické práce
Poslat zprávu Ing. Marcel Sedláček
GEOBET PLUS s.r.o.

GEOBET PLUS s.r.o.

Naše firma provádí zakládání staveb, poskytuje konzultace na vypracování nejvhodnějšího řešení, mikropiloty, kotvy, piloty, injektáže a ostatní práce zvláštního zakládání, zajišťujeme projektové dokumentace, provádíme statické zajišťování poškozených objektů.
Ukaž na mapě  
naše produkty: Mikropiloty
Poslat zprávu GEOBET PLUS s.r.o.
Kartografie Praha, a. s.

Kartografie Praha, a. s.

Kartografie PRAHA, a.s. je českou společností zaměřuje se zejména na tvorbu map a atlasů pro školy, automap a autoatlasů. Dále velkých zeměpisných atlasů pro veřejnost, geografických lexikonů, plánů a atlasů Prahy a dalších českých měst.
Ukaž na mapě  
Poslat zprávu Kartografie Praha, a. s.

Ing. Leoš Brkl

Vyhotovení geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků, zaměření polohopisu a výškopisu pro projekt, vytyčování staveb, zaměření geodetické části dokumentace skutečného provedení staveb...
Ukaž na mapě  
Poslat zprávu Ing. Leoš Brkl

Geodézie - ZPK Trutnov

Geodetické práce, práce pro katastrální úřady, podklady pro převod, smlouvy pro zápis do katastru, vytyčení staveb, mapové podklady pro projekty, jeřábové dráhy..
Ukaž na mapě  
Poslat zprávu Geodézie - ZPK Trutnov

GEOTREND s.r.o.

Komplexní geologický, geotechnický a geofyzikální průzkum. Vrtné práce, statická a dynamická penetrace, zatěžovací zkoušky, karotáž, georadar a jiné.
Ukaž na mapě  
Poslat zprávu GEOTREND s.r.o.
Stránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další  
Copyright © 2001 - 2019 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.